Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia

Cảnh giới cao nhất của sự khôn khéo trong kinh doanh là gì?

Làm người chịu chút thiệt thòi, mọi việc để cho người khác được lợi một chút, lâu dần sẽ có được lòng tin của tất cả mọi người.
Người chân thành vị tha không những có được nhiều bạn bè, mà tình cảm còn gắn bó dài lâu.

BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ KHI LỚN LÊN TRONG MỘT GIA ĐÌNH KHÔNG KHÁ GIẢ?

BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ KHI LỚN LÊN TRONG MỘT GIA ĐÌNH KHÔNG KHÁ GIẢ?

CÔ ĐƠN: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ NẾU MUỐN THÀNH CÔNG, LIỆU CÓ ĐÁNG?

“Cuộc đời là sự công bằng. Ai muốn hài hoà sẽ không có đỉnh cao. Muốn đỉnh cao phải chấp nhận khiếm khuyết. Điều đó là bình thường, do lựa chọn của mỗi người mà thôi”.